امروز پنجشنبه 06 آبان 1400

ورود اعضاء

با عرض سلام و خوش آمد گویی

در جهت تسهیل دسترسی اساتید و دانشجویان مالی به منابع علمی معتبر، امکان دانلود کتاب های مرتبط در حوزه های؛

مالی شرکتی

سرمایه گذاری و مدیریت پرتفولیو

ریاضی مالی و آمار

روشهای کمی در مالی

بانکداری و تامین سرمایه

اقتصاد سنجی و سری های زمانی مالی

ریسک بانکی و مدلسازی ریسک

معاملات پرفراوانی و ریز ساختار بازار

ارزشگذاری و ارزیابی پروژه

قیمت گذاری مشتقه ها و مهندسی مالی

از طریق این وب سایت مهیا شده است.

به منظور جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر وب سایت در هر روز از هر IP صرفاً امکان دانلود یک کتاب مجاز می باشد. همچنین از دوستانی که علاقه¬مند به اشتراک گذاری کتابهای جدید باشند، خواهشمندم نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی کتاب به اینجانب از طریق همین وب سایت یا ایمیل بنده (apouyanfar@gmail.com) اقدام نمایند تا از طریق وب سایت در اختیار عموم قرار گیرد.

جزئیات خبر

تاریخ انتشار:
1392/12/27

فهرست مجلات اصلی تخصصی مالی داخلی و خارجی

مجلات خارجی

 Journal of Finance

 Journal of Financial Economics

 Review of Financial Studies

 Journal of Business

 Journal of Financial and Quantitative Analysis

 Econometrica

 Financial Management

 Journal of Accounting and Economics

 Journal of Accounting Research

 Financial Analysts Journal

 Journal of Banking and Finance

 Journal of Portfolio Management

 Journal of Financial Research

Financial Management

Journal of Corporate Accounting & Finance

The Journal of Structured Finance

Review of Accounting and Finance

Business Economics

Studies in Economics and Finance

International Journal of Managerial Finance

 Review of Middle East Economics and Finance

 Emerging Markets Finance and Trade

 International Journal of Financial Services Management

 Annual Review of Financial Economics

Briefings in Real Estate Finance

Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

Financial Market Trends

 International Journal of Banking, Accounting and Finance

Qualitative Research in Financial Markets

The International Journal of Applied Economics and Finance

North American Review of Economics and Finance

Financial Market Trends

Journal of Financial Economic Policy

 International Journal of Monetary Economics and Finance

 International Journal of Managerial and Financial Accounting

 International Journal of Accounting and Finance

American J. of Finance and Accounting

International Journal of Behavioural Accounting and Finance

International Journal of Financial Markets and Derivatives

The Journal of Index Investing

Journal of Computational Finance

Review of Behavioral Finance

 Journal of Credit Risk

 Journal of Risk

Journal of Money Credit and Banking

 Journal of Risk and Uncertainty

 Journal of Financial Intermediation

Journal of Corporate Finance

 Journal of Empirical Finance

 Journal of Business Finance & Accounting

Futures

 Journal of Financial and Quantitative Analysis

 Journal of Futures Markets

 Quantitative Finance

 Journal of Applied Corporate Finance

 Journal of Derivatives

 Journal of Financial Services Research

 Journal of Financial Markets

Applied Financial Economics

 The Financial Review

 Pacific-basin Finance Journal

 International Finance

 International Journal of Finance & Economics

 European Financial Management

 Economic Modelling

The Quarterly Review of Economics and Finance

The Journal of Fixed Income

 Review of Finance

Journal of International Financial Management and Accounting

 Journal of Financial Econometrics

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

The North American Journal of Economics and Finance

 International Review of Economics & Finance

Journal of Multinational Financial Management

Emerging Markets Review

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management

Review of Quantitative Finance and Accounting

 Journal of Financial Research

International Review of Financial Analysis

Journal of Property Valuation and Investment

Review of Financial Economics

Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance

Managerial Finance

 European Journal of Finance

Global Finance Journal

Journal of Behavioral Finance

The Journal of Investing

The Journal of Risk Finance

Journal of Property Investment & Finance

Journal of Economics and Finance

Review of Derivatives Research

Journal of Property Research

The Journal of Alternative Investments

Journal of Asset Management

Financial Services Review

The Journal of Private Equity

Research in International Business and Finance

Journal of Property Finance

Journal of Revenue and Pricing Management

Asia-pacific Financial Markets

Financial Markets and Portfolio Management

 International Journal of Theoretical and Applied Finance

Applied Financial Economics Letters

Journal of Energy Finance & Development

مجلات داخلی

بررسیهای حسابداری و حسابرسي ـ دانشگاه تهران

بورس اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

پژوهشهای حسابداری مالي ـ دانشگاه اصفهان

پیشرفتهای حسابداری ـ دانشگاه شیراز

تحقیقات مالي ـ دانشگاه تهران

حسابداری ايران تحقیقــات حســابداری و حسابرســي ـ انجمــن

دانش حسابداری ـ دانشگاه شـهید بـاهنر كرمـان

دانش مالي تحلیل اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم تحقیقات

حسابداری مديريت ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

تحقیقات مدلسازی اقتصادی ـ دانشكده علوم اقتصادی

پژوهشهای تجربی حسابداری - دانشگاه الزهراء

دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران

حسابداری مالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

مطالعات تجربی حسابداری مالی- دانشگاه عالمه طباطبایی

مديريت دارايي و تامين مالي- دانشگاه اصفهان

مهندسي مالي و مديريت پرتفوي- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزي

مهندسی صنایع و مدلسازی – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دکتر پویان فر می باشد